airport logo

Obecné informace

  1. Zodpovědnou osobou je Flughafen Linz GesmbH, Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching, FN 75776k, HG Linz, generální ředitel společnosti Mag. Norbert Draskovits.
  2. Předmětem podnikání společnosti je výstavba a provoz letiště Linec se všemi souvisejícími pomocnými zařízeními (jako je údržba komerčních letadel, prodej pohonných hmot, letecká přeprava, péče o návštěvníky a kyvadlová doprava).
    Letiště Linec je proto infrastrukturou leteckého provozu. V rámci uvedených činností poskytuje letiště Linec informace o letové nabídce a dalších službách a je v přímém kontaktu se svými zákazníky, např. v rámci řešení stížností.
  3. Společnost za účelem informace a komunikace zpracovává data o zákaznících. Konkrétně se jedná o: jméno, adresu, někdy také e-mail a společnost.
  4. Když se zákazníci zaregistrují na akci, zpracováváme osobní jména a data akce a v případě potřeby dokumentaci přítomnosti.
  5. Uvedené údaje jsou uchovávány po dobu 7 let.

Používání webových stránek

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání této webové stránky a související shromažďování a zpracování (osobních) údajů.

Shromažďování osobních údajů

Při každé vaší návštěvě našich webových stránek váš počítač (zařízení) přenáší zejména následující informace, které vám umožňují navštívit web:

IP adresa
Datum a čas dotazu
Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času – Greenwich Mean Time (GMT)
Obsah požadavku (konkrétní strana)
Status přístupu/stavový kód HTTP
Objem právě přenášených dat
Webová stránka, ze které požadavek přišel
Prohlížeč a nastavení prohlížeče
Operační systém a jeho rozhraní
Jazyk a verze softwaru prohlížeče

IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, kdy web používáte, potom se smaže nebo anonymizuje.

Tyto údaje používáme pro provoz našich webových stránek, zejména k určení a eliminaci chyb na webových stránkách, ke sledování jejich využití a k provádění úprav nebo vylepšení.

Osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa atd.), které nám dobrovolně sdělíte, např. přes náš kontaktní formulář, máme vyhrazeny pro poskytování souvisejících služeb (např. zodpovězení vašeho požadavku) a uloženy po dobu trvání poskytování služeb. S výjimkou delší doby uchovávání je to nezbytné pro účely ověřitelnosti (v případě reklamací).

Svůj souhlas s používáním svých dat můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu, v této záležitosti nás prosím kontaktujte na adrese: info@linz-airport.com

Používání cookies

Na některých našich stránkách používáme takzvané „session cookies“ – dočasné soubory cookies, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk pouze po dobu vaší návštěvy našich webových stránek a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče se po ukončení prohlížeče vymažou. Tyto soubory cookies nezískávají žádné informace o vás uložené na vašem pevném disku a neovlivňují váš počítač ani vaše soubory. Většina prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookies automaticky akceptují. Ukládání souborů cookies však můžete deaktivovat nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás na odesílání souborů cookies upozorňoval. Pokud zamezíte ukládání cookies, chtěli bychom vás upozornit na to, že možná nebudete moci naše webové stránky plně využívat.

Používání softwaru PIWIK (od r. 2018 přejmenovaný na Matomo)

Pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků (webová analýza) používají naše webové stránky nástroj „Piwik“, který s „cookies“ pracuje. Informace generované soubory cookie o používání našich webových stránek se ukládají lokálně na náš server. Shromážděné IP adresy jsou před použitím pro analýzu uživatelského chování anonymizovány.

Používání sociálních médií

Naše domovská stránka vám nabízí možnost přímého přístupu k našim platformám sociálních médií. Když vstoupíte na web příslušného poskytovatele sociálních médií, data se automaticky přenesou k příslušnému poskytovateli služeb a tam se uloží. Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a jejich zpracování, ani si nejsme vědomi celého rozsahu shromažďování údajů, účelů a období uchovávání. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování příslušnou službou sociálních médií naleznete v prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů. Zde také najdete další informace o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí:

Zde jsme pro vás ta nejdůležitější práva shrnuli:

Google a Youtube: https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/
Xing: https://www.xing.com/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Integrace technologií třetích stran

Do našich webových stránek jsou integrovány služby a knihovny třetích stran, zejména jQuery.com a Google (např. webová písma, mapy), aby se optimalizovala rychlost načítání a zobrazení stránky. To znamená, že zdroje od těchto poskytovatelů jsou vyvolávány z externích serverů (a tedy jsou přenášena také data, jako je IP adresa), které mohou být umístěny mimo Evropskou unii. Na data a operace zpracování dat nemáme žádný vliv, ani si nejsme vědomi celého rozsahu shromažďování dat, účelu a doby uchovávání. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování těmito třetími stranami najdete v příslušných prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů. Zde také najdete další informace o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí

Informace o poskytovatelích technických služeb

Naše webové stránky hostuje samotná společnost Flughafen Linz GesmbH na virtuálním serveru, takže neexistuje žádný externí poskytovatel služeb.

Zabezpečení dat

Technická opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před nebezpečím přenosu dat a před získáním informací třetími stranami, udržujeme neustále aktuální.

Uplatňování práv dotčených subjektů údajů

Právo na informace (čl. 15 GDPR), Právo na opravu dat (čl. 16 GDPR), Právo na výmaz dat (čl. 17 GDPR), Právo na omezení dat (čl. 18 GDPR), Přenositelnost dat (čl. 20 GDPR) a Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR).

 Výše uvedená práva subjektů údajů můžete uplatnit e-mailem na datenschutz@linz-airport.com nebo případně dopisem na adresu letiště.

Právo na odvolání k orgánu pro ochranu údajů

Pokud se vyskytnou důvody k jakékoliv stížnosti na zpracování vašich údajů společností Flughafen Linz GesmbH, můžete se kdykoli jako na dozorový úřad obrátit na rakouský úřad pro ochranu údajů: Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, Tel +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at

Obecné informace a kontakt

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli změnit s účinkem do budoucna; aktuální verze je k dispozici na našich webových stránkách.