Cestování s hendikepem

Kteří hosté mohou službu využívat?

Příprava na cestu letadlem je vždy časově náročná a nákladná – zejména když se jedná o cestujícího s tělesným postižením. Při létání s hendikepem je zásadní včasné naplánování. Letiště Linec je vám se svou bezbariérovou infrastrukturou a rozsáhlými službami k dispozici od rezervace po odlet.

Dobrá příprava na dovolenou

Létání s hendikepem

Tipy

 1. Vyhledávejte a rezervujte si bezbariérové ubytování a lety, v případě potřeby volejte a nechte si potvrdit svá kritéria, jako je bezbariérový přístup nebo výtah.
 2. Doporučujeme, abyste jako první cestu s hendikepem zvolili spíše krátký výlet než několikatýdenní dovolenou.
 3. Při rezervaci se informujte o případných slevách pro doprovázející osoby.
 4. Promluvte si se spolucestujícími a objasněte svá očekávání: co chcete dělat a co můžete dělat? Sestavte si reálný plán a informujte se o přístupnosti památek.
 5. Případně uzavřete speciální cestovní pojištění.
 6. Vezměte si s sebou dostatek léků (důležité v případě zpoždění) a náhradní vybavení, například pomůcky pro chůzi, protože v zahraničí to vše může být výrazně dražší.
 7. Pokud máte průkaz zdravotního postižení, nezapomeňte ho vzít s sebou! Četné turistické atrakce poskytují cestujícím se zdravotním postižením výhody a nabízejí zdarma nebo zlevněné vstupenky pro doprovázející osoby.
 8. Informujte leteckou společnost o omezené mobilitě alespoň jeden týden před odletem – pokud jste tak již neučinili při rezervaci.
 9. Na turistických oficiálních webových stránkách si ověřte, zda na příslušném letišti existují možnosti bezbariérové dopravy na letiště a z něj.
 10. Hendikepovaní cestující mohou zpravidla do letadla nastupovat jako první: Můžete si tak v klidu udělat pohodlí a těšit se na nadcházející dovolenou.

Komplexní péče

Služby na letišti Linec

Před letem

O tom, že potřebujete pomoc, nás prosím informujte už při rezervaci. Můžeme tak nejlépe reagovat na vaše individuální přání a potřeby. Vaše cestovní kancelář nebo letecká společnost vám také může poskytnout informace o předpisech a zvláštnostech týkajících se bezbariérového cestování.

Vaše otázky týkající se letu rádi zodpovíme na čísle:
Tel.: +43 (0) 7221 6000
E-mail: info@linz-airport.com

 

Parkování

Pro cestující se zdravotním postižením jsou na všech parkovištích na letišti Linec vyhrazena označená parkovací místa. Získáte slevu 20 procent z odpovídající sazby za parkování.

Užitečné informace: Přímo vedle parkovacích míst jsou speciální sloupky s možností volání, které můžete v případě potřeby použít ke kontaktování provozního manažera letiště (Airside Duty Manager).

 

 V terminálu pro cestující

V terminálu pro cestující na letišti Linec jsou výtahy pro přesun do jiného podlaží vybaveny rampami pro vozíčkáře. V prostoru pro odbavení se výtahem dostanete do suterénu, který má sociální zařízení. K letištní restauraci se dostanete také výtahem a v přízemí v odletové hale je kavárna „Check-Inn“. V tranzitní zóně jsou toalety přístupné v přízemí bez změny podlaží.

 

K letadlu a zpět 

Na přání můžeme přivézt cestující s omezenou pohyblivostí od gatu k letadlu a zpět a také jim pomoci s nastupováním a vystupováním. Pomůže nám při tom speciální židle, pro změnu podlaží je k dispozici také speciální vysokozdvižný vozík. Kromě toho může mít hendikepovaný cestující k dispozici invalidní vozík od odbavení po nástup do letadla.

Pro pomoc prosím kdykoliv kontaktujte naše pracovníky!
Tel.: +43 (0) 7221 6000
E-mail: info@linz-airport.com

Rádi vám pomůžeme!

Druhy pomoci spadající do působnosti řídících orgánů letiště

Přehled situací, kdy můžete počítat s naší pomocí

Druhy pomoci a úpravy nutné k tomu, aby se osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace umožnilo:

 • sdělit svůj příjezd na letiště a žádost o pomoc na určených místech uvnitř budov terminálů a mimo ně podle článku 5,
 • přesunout se z určeného místa k přepážce pro odbavení,
 • projít odbavením, včetně zavazadel,
 • přesunout se od přepážky pro odbavení do letadla, po absolvování pasové, celní a bezpečnostní kontroly,
 • nastoupit na palubu letadla pomocí výtahu, invalidních vozíků nebo jiné nutné pomoci, podle toho, co je vhodnější,
 • přesunout se od dveří letadla na své sedadlo,
 • uložit a opět převzít zavazadlo na palubě letadla,
 • přesunout se ze svého sedadla ke dveřím letadla,
 • vystoupit z letadla pomocí výtahu, invalidních vozíků nebo jiné nutné pomoci, podle toho, co je vhodnější,
 • přesunout se z letadla do haly pro výdej zavazadel a převzít zavazadlo, po absolvování pasové a celní kontroly,
 • přesunout se z haly pro výdej zavazadel na určené místo,
 • stihnout letecký přípoj v případě tranzitu, podle potřeby s pomocí v neveřejné i veřejně přístupné zóně letiště, uvnitř budov terminálů a mezi nimi,
 • přemístit se v případě potřeby na toalety.

Využívá-li osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace doprovodu jiné osoby, musí být této osobě na požádání umožněno poskytovat nezbytnou pomoc v prostoru letiště, při nastupování do letadla a při vystupování z něj.

Pozemní odbavení veškerého nezbytného vybavení pro mobilitu, včetně zařízení, jako jsou elektrické invalidní vozíky, s výhradou oznámení 48 hodin předem a možných omezení, pokud jde o místo na palubě letadla, a s výhradou použití příslušných právních předpisů o nebezpečném zboží.

Dočasná náhrada za zničené nebo ztracené vybavení pro mobilitu, přičemž se jako náhrada nemusí použít stejné vybavení.

Případné pozemní odbavení asistenčních psů pro doprovod.

Sdělení informací potřebných pro let přístupnými formami.

Také by vás mohlo zajímat:

Letový řád

Letový řád

Na letišti

Na letišti

Příjezd a odjezd

Příjezd a odjezd

Vše o létání

Vše o létání