airport logo

Zveřejnění podle §§ 24, 25 zákona o médiích a informacích podle § 5 zákona o elektronickém obchodu (E-Commerce Gesetz, ECG)

Flughafen Linz GesmbH
Flughafenstraße 1
A-4063 Hörsching
Telefon: +43 7221 600-0
Telefax: +43 7221 600-100
E-mail:info@linz-airport.com
Internet: www.linz-airport.com

Společníci:

  • 50 % OÖ Verkehrsholding GmbH (Spolková země Horní Rakousko)
  • 50 % Město Linec

Jednatel: Mag. Norbert Draskovits

Obchodní rejstřík: FN 75776k, vedený u Obchodního soudu Linec
DIČ: ATU 22607908
Č. RZD: 0492965

Provozní doba:
Pondělí až pátek: 5:30–23:00
Sobota a neděle: 6:00–23:00
Odletová hala a parkovací místa jsou otevřeny přibližně 2 ½ hodiny před prvním odletem.

Letiště Linec je členem Hornorakouské obchodní komory, divize dopravy a dopravního ruchu

Předmět podnikání: 
Předmětem podnikání společnosti je výstavba a provoz letiště Linec se všemi souvisejícími pomocnými zařízeními (jako je údržba komerčních letadel, prodej pohonných hmot, letecká přeprava, péče o návštěvníky a kyvadlová doprava).
Letiště Linec je tedy infrastrukturním zařízením pro letectví za účelem propojení Horního Rakouska a sousedních – částečně také přeshraničních regionů s turistickými nebo obchodními destinacemi. Společnosti se vztahem k letectví by zde v souvislosti s obchodním parkem na letišti Blue Danube měly rovněž dostat příležitost podnikat. 
Kromě toho se letiště považuje za spojovací článek mezi účastníky trhu z oblasti obchodu a cestovního ruchu (zastoupenými jejich zájmovými skupinami, sdruženími atd.) a leteckými společnostmi a nabízí se jako platforma pro příslušné činnosti.

Redakční politika: Informace o nabídce letů z/do Lince, o infrastruktuře letiště, službách společnosti, dceřiných společnostech a koncesionářích, propagace rezervací letů z/do Lince.

Správa webu:

Koncepce, Design & Programování:
elements.at New Media Solutions GmbH
Gusswerk Halle 6
Söllheimstraße 16
5020 Salzburg, Austria

Autorská práva k fotografiím: Flughafen Linz GesmbH

Toto impresum platí také pro naše sociální sítě (Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Xing atd.)

Obecné pokyny

Nezávaznost informací
Společnost Flughafen Linz GesmbH pečlivě ověřila a shromáždila informace a další obsah na svých webových stránkách. Nepřebírá však žádnou záruku ani odpovědnost za jejich správnost, úplnost nebo aktuálnost. To platí také pro údaje v letovém řádu.

Změny vyhrazeny
Veškeré informace jsou nezávazné. Společnost Flughafen Linz GesmbH si vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat své webové stránky nebo jejich části nebo dočasně nebo trvale zastavit jejich zveřejnění bez předchozího upozornění.

Odkazy (linky) na jiné webové stránky
Odkazy na webových stránkách Flughafen Linz GesmbH přímo odkazují na jiné webové stránky. Jejich obsah ani design nepodléhá kontrole ani vlivu společnosti Flughafen Linz GesmbH, a proto za ně společnost Flughafen Linz GesmbH nenese žádnou odpovědnost.

Autorská práva, ochranné známky a další ochranná práva

©Copyright Flughafen Linz GesmbH. Všechna práva vyhrazena. Obsah a jeho uspořádání na stránkách tohoto webu podléhá ochraně autorských práv a dalším ochranným zákonům. Mohou být použity zcela nebo zčásti pouze pro osobní, nikoli pro komerční použití. Výjimkou jsou stránky pro tisk a pro styk s veřejností. Zde nabízený textový a obrazový materiál je volně dostupný pro redakční použití v rámci zákonných ustanovení. Při kopírování tohoto obsahu je třeba se výslovně odkazovat na autorská práva a vlastnická práva společnosti Flughafen Linz GesmbH. Obsah nesmí být měněn ani používán na jiných webových stránkách bez písemného souhlasu společnosti Flughafen Linz GesmbH. Obsah reprodukovaný na tomto webu, například obrázky, může také podléhat autorským právům třetích stran.

Povinnost zachování důvěrnosti

Důvěrné údaje se používají pouze pro účely objednávky. Příjemce objednávky se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, obchodním a firemním tajemství po celou dobu realizace objednávky i po jejím ukončení, a to bez ohledu na způsob, jakým pro něj byly zpřístupněny (důvěrnost údajů). Technické a organizační normy letiště jsou povinné pro veškerý příjem údajů a přístup k nim. Po přijetí objednávky musí být podepsánadohoda o mlčenlivosti.