Předpisy

Zakázané předměty
Podmínky pro přepravu tekutin
Bezpečnostní brožura


Příruční zavazadla

Většinou je dovoleno pouze jedno příruční zavazadlo, které nesmí překročit vnější rozměry stanovené leteckou společností.

Standardní rozměry IATA:

  • max. délka 56 cm
  • výška 45 cm
  • šířka 25 cm
  • hmotnost max. 8 kg

​Mějte prosím na paměti, že letecké společnosti mohou mít stanoveny odlišné podmínky pro příruční zavazadla. Informujte se nejlépe před začátkem cesty o přesných podmínkách vaší letecké společnosti. Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány všechny špičaté a ostré předměty, jakékoli nože a nůžky každé velikosti; tyto předměty umístěte do velkého zavazadla. Na základě rozšířených bezpečnostních předpisů týkajících se kontroly výbušnin na evropských dopravních letištích musejí cestující, příruční zavazadla a elektronické přístroje napříště projít také kontrolou stop výbušnin, která se provádí ručně pomocí speciálních proužků papíru.Nestandardní zavazadla

Za nestandardní zavazadlo, které je nutné nahlásit již při rezervaci, se považují jízdní kola, surfová prkna, golfové bagy a potápěčská výstroj. Jednotlivé letecké společnosti účtují za nestandardní zavazadla různě vysoké poplatky, které se platí na místě u odbavovací přepážky.

ZTRÁTA ZAVAZADLA

Lost & Found

V případě ztráty nebo poškození zavazadla se prosím hned po příletu obraťte na přepážku ztrát a nálezů Lost & Found v příletové hale.

blue danube airport linz
Lost & Found
provided by Austrian Airlines
0043 5 17663 5247
lnzllos@austrian.com