Impressum

Zveřejnění podle §§ 24, 25 mediálního zákona a informace podle § zákona o elektronickém obchodování ECG

Flughafen Linz GesmbH
Flughafenstraße 1
A-4063 Hörsching
Telefon:                  +43 7221 600-0
Fax:                        +43 7221 600-100
E-Mail:                     info@linz-airport.com
Internet:                   www.linz-airport.com

Společníci:  50 % OÖ Verkehrsholding GmbH (země Horní Rakousko)
                 50 % město Linec
Jednatel: Mag. Norbert Draskovits


Obchodní rejstřík: FN 75776k, obchodní soud Linec
UID-Nr. (DIČ): ATU 22607908
DVR-Nr. 0492965

Provozní doba:
Pondělí až pátek: 05:30 – 23:00 h
Sobota a neděle: 06:00 – 23:00 h
Odletová hala a parkoviště se otevírají již cca 2 ½ h před prvním odletem.

Letiště Linec je členem Hospodářské komory Horního Rakouska, sekce dopravy a přepravy

Předmět podnikání: 
Předmětem podnikání je stavba a provoz letiště Linec se všemi souvisejícími pomocnými institucemi (např. komerční údržba letadel, prodej paliva, letecká nákladní doprava, péče o cestující a služby dopravní obsluhy).
Letiště Linec je tedy infrastrukturou pro leteckou dopravu, zajišťující spojení Horního Rakouska a sousedních - částečně i přeshraničních - regionů s turistickými a hospodářskými destinacemi. Podnikům se vztahem k letecké dopravě má být dále v rámci blue danube airport business park umožněno provozovat obchodní činnost. 
Letiště se také považuje za spojovací článek mezi tržními subjekty z hospodářství a cestovního ruchu (zastoupených svými zájmovými organizacemi, spolky atp.) a leteckými společnostmi a nabízí se jako platforma pro příslušné aktivity. 

Redakční politika: Informace o nabídce letů z/do Lince, infrastruktuře letiště, službách společnosti, dceřinných společností a koncesionářů, podpora rezervací letů z/do Lince.


Správa webových stránek:
Koncepce, design a programování:
elements.at New Media Solutions GmbH
Gusswerk Halle 6
Söllheimstraße 16
5020 Salzburg, Austria

Copyright fotografií: Flughafen Linz GesmbH

Toto impressum platí rovněž pro naši prezentaci na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Xing atd.)

Obecné informace
Nezávaznost informací
Informace a veškerý obsah svých internetových stránek společnost Flughafen Linz GesmbH pečlivě vyhledala a sestavila. Nepřebírá však žádnou záruku ani odpovědnost za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. To platí i pro údaje v letovém řádu.

Změny vyhrazeny
Všechny údaje jsou otevřené a nezávazné. Společnost Flughafen Linz GesmbH si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a mazat obsah svých internetových stránek nebo jeho části bez zvláštního oznámení, jakož i dočasně nebo definitivně zrušit zveřejnění.

Odkazy (linky) na jiné internetové stránky
Z internetových stránek společnosti Flughafen Linz GesmbH se pomocí odkazů přejde přímo na jiné internetové stránky. Jejich obsah a vzhled nepodléhá kontrole nebo vlivu společnosti Flughafen Linz GesmbH. Tato tedy za ně nenese žádnou odpovědnost.

Autorská, známková a jiná ochranná práva

©Copyright Flughafen Linz GesmbH. Všechna práva vyhrazena. Obsah a jeho umístění na těchto internetových stránkách podléhá ochraně autorského práva a dalším zákonům na ochranu. Může být celý nebo ve výňatcích použit pouze k osobním, nikoli ke komerčním účelům. Výjimkou jsou stránky pro styk s médii a veřejností. Textový a obrazový materiál, který se zde nabízí, je volně k dispozici k redakčnímu použití v rámci zákonných ustanovení. Při rozmnožování tohoto obsahu je třeba výslovně uvést autorská a vlastnická práva společnosti Flughafen Linz GesmbH. Obsah nesmí být měněn nebo bez písemného schválení společnosti Flughafen Linz GesmbH použit na jiných internetových stránkách. Obsah uvedený na těchto internetových stránkách, např. obrázky, může podléhat i autorskému právu třetích osob.

 Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všeobecné informace

1. Zodpovědným je společnost Flughafen Linz GesmbH, Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching, obchodní rejstřík: FN 75776k, obchodní soud Linec, jednatel Mag. Norbert Draskovits.
2. Předmětem podnikání je stavba a provoz letiště Linec se všemi souvisejícími pomocnými institucemi (např. komerční údržba letadel, prodej paliva, letecká nákladní doprava, péče o cestující a služby dopravní obsluhy).
Letiště Linec je tedy infrastrukturou pro leteckou dopravu. V rámci uvedených činností informuje Letiště Linec o nabídce letů a jiných službách a je v přímém kontaktu se svými zákazníky, např. v rámci reklamací.
3. Společnost zpracovává za účelem poskytování informací a komunikace údaje zákazníků. Konkrétně se jedná o: jméno, adresu, částečně také e-mail a společnost.
4. Pokud se zákazník přihlásí na akci, zpracováváme jméno a datum akce a případně i dokumentaci o přítomnosti.
5. Uvedené údaje jsou uchovávány po dobu 7 let.

 

Používání internetové stránky

Pro použití těchto webových stránek a související shromažďování a zpracování (osobních) údajů platí tato pravidla ochrany osobních údajů.

 

Shromažďování osobních údajů

Při každém přístupu na náš web zasílá váš počítač (koncové zařízení) zejména následující informace, které vám umožní navštívit webovou stránku:

  • IP adresu
  • Datum a čas přístupu
  • Rozdíl časového pásma ke Greenwichskému hlavnímu času (GMT)
  • Obsah požadavku (konkrétní stránku)
  • Stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP
  • Příslušný objem přenesených dat
  • Webovou stránku, z které požadavek pochází
  • Prohlížeč a jeho nastavení
  • Operační systém a jeho rozhraní
  • Jazyk a verzi prohlížeče

IP adresa vašeho počítače je přitom uložena pouze po dobu používání webové stránky a následně vymazána nebo anonymizována.
Tyto údaje používáme k provozu našich webových stránek, zejména k odhalení a odstranění chyb na webových stránkách, k určení využití webových stránek a k úpravám nebo vylepšením.
Osobní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu atd.), které nám dobrovolně sdělíte, např. použitím našeho kontaktního formuláře, uložíme za účelem poskytování souvisejících služeb (například na odpověď na vaši žádost) a po dobu poskytování služeb. Ledaže je delší doba uložení nutná z důvodu prokazatelnosti (v případě reklamací).
Svůj souhlas můžete odvolat kdykoli bez uvedení důvodů, kontaktujte nás prosím na uvedené adrese: info@linz-airport.com

 

Použití cookies

Abychom vám usnadnili používání našich webových stránek, používáme na některých našich stránkách takzvané „session cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače pouze po dobu návštěvy našeho webu a jsou opět vymazány při zavření prohlížeče, v závislosti na jeho nastavení. Tyto soubory cookie nenačítají informace o vás uložené na vašem pevném disku a neovlivňují váš počítač ani vaše soubory. Většina prohlížečů je nastavená tak, že automaticky akceptují cookies. Ukládání cookies můžete ale deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na odesílání cookies. Upozorňujeme, že pokud zakážete ukládání cookies, nebudete případně moci používat naše webové stránky v plném rozsahu.

 

Použití PIWIK

Naše webové stránky používají bezplatný webový nástroj pro analýzu „Piwik“, open-source software pro statistickou analýzu návštěv (analýza webové stránky), k čemuž se používají cookies. Informace o používání našich webových stránek vytvořené pomocí cookies jsou uloženy lokálně na našem serveru. Získané IP adresy jsou před použitím pro analýzu chování uživatelů anonymizovány.

 

Použití sociálních médií

Naše domovská stránka vám nabízí možnost vstoupit přímo na platformu sociálních médií. Vyvoláním webových stránek příslušného poskytovatele sociálních médií jsou data automaticky předána příslušnému poskytovateli služeb a tam uložena. Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a procesy zpracování dat, ani neznáme úplný rozsah shromažďování údajů, účely či dobu ukládání. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracování příslušnou službou sociálních médií naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Najdete zde také další informace o příslušných právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.
Zde je shrnutí nejdůležitějších informací:
Google a Youtube: https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/
Xing: https://www.xing.com/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 

Integrace technologií třetích stran

Naše webové stránky zahrnují služby, resp. knihovny třetích stran jako je jQuery.com a Google (například webové fonty, mapy), s cílem optimalizovat rychlost načítání a vzhled stránek. Přitom dojde k vyvolání zdrojů těchto poskytovatelů z externích serverů (a tím i přenos dat, jako je například IP adresa), které mohou být umístěny mimo Evropskou unii. Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a procesy zpracování dat, ani neznáme úplný rozsah shromažďování údajů, účely či dobu ukládání. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracování těmito třetími stranami naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Najdete zde také další informace o příslušných právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.

 

Údaje o poskytovatelích technických služeb

Naše webové stránky provozuje společnost Flughafen Linz GesmbH samostatně na virtuálním serveru, a proto neexistuje externí poskytovatel služeb.

 

Bezpečnost dat

Poskytujeme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před nebezpečím při přenosu dat, jakož i před jejich získáním třetími stranami.

 

Práva dotčených osob

Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte následující práva: právo na informace (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na výmaz (článek 17 GDPR), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) a také právo vznést námitku (článek 21 GDPR).
Uvedená práva dotčených osob můžete uplatnit e-mailem na adrese datenschutz@linz-airport.com nebo alternativně poštou na adresu letiště.


Právo na podání stížnosti u úřadu pro ochranu údajů

V případě, že máte důvod ke stížnosti na zpracování vašich údajů společností Flughafen Linz GesmbH, můžete kdykoli jako dozorový úřad kontaktovat rakouský úřad pro ochranu údajů: Wickenburggasse 8-10, 1080 Vídeň, tel. +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at

 

Všeobecné informace a kontakty

Vyhrazujeme si právo kdykoliv s účinností do budoucna tyto zásady na ochranu osobních údajů změnit, příslušná aktuální verze je k dispozici na našich webových stránkách.